Vragen en Slimme? Antwoorden

Er komen in de HRM praktijk dagelijks veel vragen op ons af, we proberen hier de meest voorkomende antwoorden te geven.

Detavast
Een detavast-constructie, detacheringsovereenkomst met overname, is een nieuwe vorm van detacheren waarbij het traditionele detacheren wordt gecombineerd met werving en selectie.
Om de klassieke proefperiode van 2 maanden een betere en professionele invulling te geven en een meer realistische kijk op de introductie periode te krijgen, geven wij er de voorkeur aan een 6 of 12 maanden detavast contract waarna de Kandidaat over kan gaan naar een vast contact met de opdrachtgever. Crossjob b.,v.

-De salarisschalen voor HR-specialisten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals locatie, ervaring, opleiding en de grootte van de organisatie. Hieronder geef ik een algemeen beeld van de salarisschalen voor HR-specialisten:

 1. Junior HR-specialist: Salarissen voor junior HR-specialisten kunnen variëren van € 2.000 tot € 3.500 per maand, afhankelijk van de ervaring en opleiding.
 2. Medior HR-specialist: Salarissen voor medior HR-specialisten kunnen variëren van € 3.500 tot € 5.000 per maand, afhankelijk van de ervaring en opleiding.
 3. Senior HR-specialist: Salarissen voor senior HR-specialisten kunnen variëren van € 5.000 tot € 8.000 per maand, afhankelijk van de ervaring en opleiding.
 4. HR Manager: Salarissen voor HR-managers kunnen variëren van € 8.000 tot € 12.000 per maand, afhankelijk van de ervaring en opleiding.
 5. HR Director: Salarissen voor HR-directeuren kunnen variëren van € 12.000 tot € 20.000 per maand, afhankelijk van de ervaring en opleiding.

Houd er wel rekening mee dat de bovenstaande cijfers algemene richtlijnen zijn en dat salarissen ook kunnen variëren afhankelijk van de specifieke functie, de grootte van de organisatie, de locatie en de sector waarin u werkt.

Een recruiter 
De term komt oorspronkelijk uit het Engels, maar in Nederland wordt tegenwoordig vaak ook voor de term ‘recruiter’ gekozen boven de Nederlandse vertaling ‘rekruteerder’.

Wat doet een recruitement Executive?
De recruiter is de bemiddelaar tussen de kandaat en een vacature.Het is belangrijk voor partijen een maximale match te vinden.

Welke opleiding heb je nodig voor recruiter?
Je kunt doorgaans aan de slag als recruiter wanneer je een van de volgende opleidingen hebt gevolgd: Human Resource Management, Commerciële Economie, Social Studies of Communicatie.

Description recruiter jobs Balans vinden tussen belangen van de juiste man of vrouw op de juiste plaats.

Recruiter global
Zowel het vinden voor mensen die ergens op de wereld willen werken als ook een samenwerking met recruiter partners in Europa en verder.

Recruitment-recruiter
Recruiter die zich gespecialiseerd hebben op HRM en recruiter Branche.

Corporate Recruitment. Corporate Recruiter
Interne recruiter of hrm-er die voor 1 opdrachtgever werkt maar vaak voor diverse functies.

Ervaringen recruiter
Het recruitement vak heeft vele menselijke emoties, daar zou je een boek over kunnen schrijven. ( misschien moet ik dat maar doen)

Kinderopvang recruiter
In het werving vak kan je specialiseren in marktsegmenten. Waaronder, bijvoorbeeld, ook in de kinderopvang.

Linkedin recruiter er zijn diverse grote spelers in de werving markt. Linkedin is het zakelijke sociale netwerk. Ook netwerken zoals Google Jobs, Indeed en Jooble.

MBO Recuiter zoals je kan segmenteren op markten kan je dat ook doen op opleiding niveau.

Nl recruiter of nederlandrecruiter
Recruiter actief in of op Nederlandse markt

Onlinerecruiter of e-recruiter
Handig en ervaren op internet met werving en selectie. Met inzet van zoekmachines en algoritmen. Maar het blijft mensenwerk.

Waaruit bestaat HRM?
Human Resource Management (veelal afgekort tot HRM) betekent letterlijk vertaald “beheer van van menselijke productiemiddelen”. Het is een term die veel wordt gebruikt als synoniem voor “personeelsbeleid”, “strategisch personeelsmanagement” of “personeelszaken”.

Wat is gangbaar HRM?
Een gangbare definitie moeten luiden: het organiseren van individuele en collectieve leerprocessen gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers alsmede het beter functioneren van de organisatie als geheel

Uitgangspunten HRM
Het belangrijkste uitgangspunt van human resource management is dat mensen binnen een organisatie geen kostenpost zijn maar behoren tot de activa. Door zo goed mogelijk gebruik te maken van de kwaliteiten van de medewerkers komt dit de organisatie als geheel ten goede.

Recruiting bureau
Een recruiting bureau, ook wel een werving- en selectiebedrijf genoemd, is een professioneel bedrijf dat zich richt op het werven en selecteren van kandidaten voor openstaande vacatures bij bedrijven. Recruiting bureaus kunnen zowel werken voor werkgevers als voor werknemers, en kunnen een breed scala aan diensten aanbieden, zoals:

 1. Werving: Het werven van geschikte kandidaten via verschillende methoden, zoals vacaturesites, sociale media, headhunting en netwerken.
 2. Selectie: Het selecteren van kandidaten door middel van sollicitatiegesprekken, referentie- en achtergrondchecks, talen- en vaardigheidstesten, en andere selectiemethoden.
 3. Plaatsing: Het plaatsen van geselecteerde kandidaten bij werkgevers voor tijdelijke of permanente posities.
 4. Detachering: Het uitlenen van geselecteerde kandidaten aan werkgevers voor tijdelijke of projectgebaseerde posities.
 5. Outplacement: Het begeleiden van werknemers bij het vinden van een nieuwe baan na ontslag.
 6. Talentacquisitie: Het werven van geschikte kandidaten voor specifieke functies of voor toekomstige vacatures.
 7. Salarisonderhandelingen: Het onderhandelen over salarissen en arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer.

Recruiting bureaus kunnen ook gespecialiseerd zijn in een specifieke branche of vakgebied, zoals technologie, bouw, financiën of gezondheidszorg.


Headhunter team
Een headhunter team, ook wel een executive search team genoemd, is een groep professionele recruiters die zich richten op het werven en selecteren van topkandidaten voor specifieke functies of leidinggevende posities. Headhunters werken vaak op projectbasis en hun opdracht is vaak gericht op de zoektocht naar de juiste persoon voor een specifieke vacature, vaak ook wel gericht op de zoektocht naar de juiste persoon voor een specifieke functie binnen een specifieke branche of vakgebied.

Een headhunter team kan een aantal verschillende diensten aanbieden, zoals:

 1. Zoeken naar geschikte kandidaten via verschillende methoden, zoals netwerken, referenties, sociale media en zoekopdrachten.
 2. Selecteren van kandidaten door middel van sollicitatiegesprekken, referentie- en achtergrondchecks en andere selectiemethoden.
 3. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en salarissen tussen werkgever en kandidaat.
 4. Begeleiden van kandidaten bij het veranderen van werkgever.
 5. Het bieden van advies aan werkgevers over de selectie en aanname van kandidaten.

Headhunters werken vaak voor specifieke branche of vakgebieden en hebben vaak een brede ervaring in de sector waar ze actief zijn en een groot netwerk van contacten.


Executive search bureau
Een executive search bureau, ook wel een headhunting bureau genoemd, is een professioneel bedrijf dat zich richt op het werven en selecteren van topkandidaten voor specifieke functies of leidinggevende posities bij bedrijven. Dit kan variëren van CEO’s, CFO’s, COO’s, directeuren en andere topfuncties.

Een executive search bureau kan een aantal verschillende diensten aanbieden, zoals:

 1. Zoeken naar geschikte kandidaten via verschillende methoden, zoals netwerken, referenties, sociale media en zoekopdrachten.
 2. Selecteren van kandidaten door middel van sollicitatiegesprekken, referentie- en achtergrondchecks en andere selectiemethoden.
 3. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en salarissen tussen werkgever en kandidaat.
 4. Begeleiden van kandidaten bij het veranderen van werkgever.
 5. Het bieden van advies aan werkgevers over de selectie en aanname van kandidaten
 6. Market mapping: Het in kaart brengen van de arbeidsmarkt, specifiek gericht op een bepaalde functie of branche.
 7. Assesment: Het uitvoeren van een psychologisch of competentie-assessment op kandidaten.

Executive search bureaus richten zich vaak op specifieke sectoren of functies en werken vaak op projectbasis. Ze hebben vaak een brede ervaring en een groot netwerk van contacten in de branche waarin ze actief zijn.

Wat is een headhunter?
Een headhunter, ook wel een executive search consultant genoemd, is een professionele recruiter die zich richt op het werven en selecteren van topkandidaten voor specifieke functies of leidinggevende posities bij bedrijven. Headhunters werken vaak op projectbasis en hun opdracht is vaak gericht op de zoektocht naar de juiste persoon voor een specifieke vacature, vaak ook wel gericht op de zoektocht naar de juiste persoon voor een specifieke functie binnen een specifieke branche of vakgebied.

Headhunters gebruiken vaak een combinatie van methoden, zoals netwerken, referenties, sociale media en zoekopdrachten, om geschikte kandidaten te vinden. Ze voeren vaak sollicitatiegesprekken, referentie- en achtergrond checks en andere selectiemethoden uit om de juiste kandidaat te vinden. Headhunters kunnen ook onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en salarissen tussen werkgever en kandidaat en kandidaten begeleiden bij het veranderen van werkgever.

Headhunting recruitment
Headhunting recruitment is een vorm van werving en selectie waarbij een headhunter of executive search consultant actief op zoek gaat naar geschikte kandidaten voor specifieke functies of leidinggevende posities bij bedrijven. In tegenstelling tot andere vormen van werving en selectie, waarbij kandidaten vaak proactief solliciteren op vacatures, gaat een headhunter actief op zoek naar geschikte kandidaten, vaak door middel van netwerken, referenties, sociale media en zoekopdrachten.

Headhunting recruitment wordt vaak gebruikt voor specifieke functies of leidinggevende posities waarvoor een beperkt aantal geschikte kandidaten beschikbaar is of waarvoor werkgevers moeilijk geschikte kandidaten kunnen vinden. Headhunting recruitment kan ook worden ingezet voor specifieke branche of vakgebied.

Headhunters voeren vaak sollicitatiegesprekken, referentie- en achtergrond checks en andere selectiemethoden uit om de juiste kandidaat te vinden. Ze onderhandelen vaak over arbeidsvoorwaarden en salarissen tussen werkgever en kandidaat en begeleiden kandidaten bij het veranderen van werkgever.

Wat is HR3P methode?

Afbeeldingsresultaat

Het Human Resources Performance Potential Portfolio (HR3P) is een hulpmiddel om het potentieel in de eigen organisatie in kaart te brengen. Inzicht in de prestaties en van het potentieel van de medewerker helpt organisaties bij het bepalen van de juiste interventies gericht op de verdere loopbaanontwikkeling.

Opleidingrecruiter of onderwijsrecruiter
Een opleiding recruiter is iemand die verantwoordelijk is voor het werven, selecteren en plaatsen van studenten voor opleidingen en programma’s bij een onderwijsinstelling of opleidingsbedrijf. Deze recruiter is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie voor het werven van studenten, het uitvoeren van wervingsactiviteiten, het beoordelen van aanvragen en het plaatsen van gekwalificeerde studenten in opleidingen.

De taken van een opleiding recruiter kunnen onder andere zijn:

 • Het ontwikkelen van een wervingsstrategie voor studenten
 • Het uitvoeren van wervingsactiviteiten, zoals beurzen, open dagen, schoolbezoeken, etc.
 • Het beantwoorden van vragen van potentiële studenten
 • Het beoordelen van aanvragen en het selecteren van geschikte kandidaten
 • Het plaatsen van gekwalificeerde studenten in opleidingen
 • Het onderhouden van contacten met huidige en toekomstige studenten en hun ouders
 • Het onderhouden van contacten met scholen, werkgevers en andere belanghebbenden
 • Het bijhouden van statistieken en rapportages over de wervingsresultaten

Een opleiding recruiter kan werken bij verschillende soorten onderwijsinstellingen of opleidingsbedrijven, zoals universiteiten, hogescholen, technische scholen, of bedrijven die zich richten op beroepsopleidingen.

Tips Nederlandse recruiter zie www.crossjob.nl

Wat zijn P processen?

Afbeeldingsresultaat

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. In bedrijfskundige termen kunnen we op twee manieren naar medewerkers kijken: vanuit organisatie perspectief en vanuit individueel perspectief.

Wat kan een loopbaancoach voor je doen?
Een loopbaancoach is een professionele counselor die kan helpen bij het ontwikkelen van een loopbaanplan, het vergroten van de zelfkennis en het verbeteren van de carrièreperspectieven.

Een loopbaancoach kan je helpen bij het behalen van de volgende doelen:

 • Het ontdekken van je waarden, interesses, vaardigheden en doelen.
 • Het ontwikkelen van een helder beeld van je loopbaanwensen en -doelen.
 • Het ontdekken van nieuwe carrièremogelijkheden die aansluiten bij je waarden, interesses en vaardigheden.
 • Het ontwikkelen van een plan om je carrièredoelen te bereiken.
 • Het verbeteren van je sollicitatievaardigheden en het aanleren van technieken voor het netwerken.
 • Het verbeteren van je zelfmarketingvaardigheden.
 • Het aanleren van vaardigheden om efficiënter te communiceren met managers en collega’s.
 • Het verbeteren van je leiderschaps- en managementvaardigheden.
 • Het verkrijgen van inzicht in en het oplossen van carrièregerelateerde problemen.
 • Het ontwikkelen van een positievere en proactievere houding ten aanzien van je loopbaan.

Een loopbaancoach kan je helpen bij het identificeren van de juiste stappen om je carrièredoelen te bereiken. De coach kan je helpen bij het ontwikkelen van een plan om je doelen te bereiken en kan je begeleiden bij het uitvoeren van dat plan. Een loopbaancoach kan ook helpen bij het oplossen van knelpunten die je tegenkomt tijdens het proces.

Translate »