Payroll service.

Waarom juist nu payrolling?

Je weet waar je goed in bent en wat je beter aan anderen kunt overlaten. De werving en selectie van medewerkers doet het Crossjob Team voor je.

Je verwacht veel van het eigen team en wil ook dat alles voor hen goed geregeld is. Dit vergt veel tijd, kennis en aandacht. 

Vanaf het moment dat we gaan samenwerken worden wij met onze partner juridisch werkgever van de medewerkers. We richten ons op de uitvoering van de administratieve en juridische werkgeverstaken en zijn jouw kennispartner voor HR. Zo versterken we elkaar.

Heb je nog geen cao, dan bieden wij je onze eigen cao aan. Natuurlijk krijgen de medewerker minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij jou. We bieden een persoonlijk pensioenplan vanaf dag één en je medewerkers krijgen korting op verschillende verzekeringen (collectieve zorgverzekering, Anw-hiaatverzekering en WIA-aanvullingsverzekering).

Crossjob Team gaat aan de slag voor de werving van je medewerkers en nemen ze op in de administratie. Daarna hoef je alleen nog maar de gewerkte uren door te geven.

Wij doen de rest: salarisadministratie, urenverwerking, arbeidsovereenkomsten opmaken, inschaling en uitbetaling van de salarissen. En dat alles volgens de laatste wet- en regelgeving.

Bij ons heb je één vast contactpersoon die alle contacten en contracten van je overneemt. Alle zaken die je regelde met de Belastingdienst, Arbodienst, verzuimverzekering, pensioenen en loonadministratie bij de accountant zijn verleden tijd.

Wij helpen je risico’s beheersen waar je geen grip op hebt. Werkgevers risico’s, zoals verzuimkosten en verzuim-beheer, nemen wij voor onze rekening.   Hier hoef jij je dus geen zorgen over te maken.

Wanneer een medewerker ziek is, zorgen wij voor de juiste begeleiding en betalen wij het loon door volgens de geldende cao.  Ook regelen wij zaken als verlof en ontslag, juridische ondersteuning bij een conflict en het naleven van juridische verplichtingen. 

Onze verzuim specialisten ondersteunen en begeleiden jou en de medewerker bij alle verzuim- en re-integratievraagstukken. Wanneer nodig helpen we ook bij het vinden van een andere werkplek. Iedereen verdient een passende baan

Wil je mensen bij je laten (door)werken na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd? Wij bieden je de mogelijkheid om hen zes tijdelijke korte contracten aan te bieden in een periode van vier jaar. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief. Zo kun je deze doelgroep risicoloos in dienst nemen.

Het uitvoeren van de payroll service werken we samen met onze business uitvoering partner Persoonality.

Hierdoor kunnen we de service bieden van Pensioen, ziekteregeling en G-Rekening garanties.

Translate »