Digitale Rechten

De zes basisrechten in detail:

1. Iedereen heeft het recht om in een gezonde en beschermde omgeving te leven.

2. Eenieder heeft recht op digitale zelfbeschikking. Het onderzoeken of manipuleren van mensen is verboden.

3. Iedereen heeft recht op algoritmen die hem transparant, verifieerbaar en eerlijk beschuldigen. Een persoon moet belangrijke beslissingen nemen.

4. Iedereen heeft het recht dat uitspraken van overheidsfunctionarissen waar zijn.

5. Eenieder heeft het recht om alleen goederen en diensten aangeboden te krijgen die zijn vervaardigd en geleverd in overeenstemming met universele mensenrechten.

6. Iedereen kan een grondrechten-procedure aanhangig maken bij de Europese rechtbanken voor systematische schendingen van dit Handvest.

Translate »