Vacature titel
24-05 Senior bedrijfsanalist Groningen 12mnd fullt.
Geldig tot
24 mei 2023
Beschrijving
DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Over deze opdracht

Het bestuur van DUO heeft besloten om het nieuwe werkplek concept vorm te gaan geven. Dit betekent dat DUO haar medewerkers wil voorzien van een laptop en een werkplek omgeving die te allen tijde en werkplek onafhankelijk beschikbaar wordt gesteld.

Verantwoordelijkheden

n dit kader is het project bezig met het uitrollen van beheerde laptops middels Workspace One van VMware. Ook is in 2022 een beperkt aantal functionaliteiten, namelijk het video vergaderen en de chat van Microsoft Teams geïmplementeerd. Dit kan worden gebruikt zowel lokaal op de laptop als binnen de VDI.

In de vervolgfase wil het project ook andere functionaliteiten van Teams binnen de OCW- en DUO-organisatie implementeren. Hiernaast wil DUO MS Teams op termijn inzetten als de plek om documenten te bewaren en te organiseren en ook volledig integreren met M365. Het betreft hier functionaliteiten als Teams, Kanalen, Whiteboard etc. Er is hiervoor al een concept roadmap en een concept planning geformuleerd. Of deze planning haalbaar is, is mede afhankelijk van de invulling van noodzakelijke randvoorwaarden, zoals dataclassificatiebeleid, het opstellen van solution architectuur documenten, een Data Protection Impact Assessment (DPIA), de voortgang in het project UPN (User Principal Name).

Kwalificaties

Achtergrond opdracht

De opdracht omvat in eerste instantie vier projectresultaten, namelijk:

 • Het realiseren van een DPIA. De analist is penvoerder en heeft de regie over het proces dat gaat leiden tot een toepasselijke DPIA. De DPIA zal geldend zijn voor het gehele OCW-concern.
 • Het documenteren van processen en inrichtingskeuzes De analist is penvoerder en heeft de regie over het proces dat gaat leiden tot volledige en correcte documentatie.
 • Communicatie & Adoptie binnen OCW Met het aanbieden van nieuwe Teams-functionaliteit ontstaan er ook mogelijkheden voor een andere manier van (samen)werken. Dit betekent dat er veel communicatie- en adoptiewerk in deze fase verricht moet worden. De analist ondersteunt door het uitvoeren van voorkomende analyses.
 • Inrichten Modern Service Management (MSM) De basis voor het werken met een cloud applicatie is het hebben van een proces voor MSM. Hiervoor is op meerdere niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) een governance-inrichting nodig. Met het uitbreiden van Teams functionaliteit zal de hoeveelheid updates van Microsoft gaan toenemen. Een gedragen MSM governance vraagt om adoptie van Teams als dé samenwerkingsfunctionaliteit. OCW en DUO hebben dat punt nog niet bereikt. De analist ondersteunt door het uitvoeren van voorkomende analyses.

Ook moet de opdracht duidelijk maken wat ervoor nodig is om dit in te richten en welke afhankelijkheden er binnen de organisaties zijn. Ergo: Inzichtelijk maken wat de consequenties zijn voor OCW in alle aspecten (JAMPOTFICHES/SCOMPAFIJTH) en ondersteunen van organisatorische werkzaamheden, gezien het feit dat de uitkomst van de analyses veelal OCW breed gevolgen hebben. Samenvatten van Globale analyses in beslis document en voorleggen aan de “beslissers”.

Scholing

Functie eisen

 • Afgeronde master opleiding
 • Aantoonbare kennis op het gebied van bedrijfsanalyse en consultancy
 • Ruime kennis en ervaring van en met bedrijfsanalyse en/of informatieanalyse methodieken
 • ervaring op het gebied van implementaties van MS Teams/M365/DLP
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het uitvoeren van bedrijfsanalyses met meerdere processen, systemen en interne en externe steakholders en ketenpartners.
 • Minimaal 3 jaar opstellen van requirements en opstellen van analyses, procesbeschrijvingen en - schema’s op systeemniveau

Wensen

 • Consultancy ervaring.
 • Ervaring met het werken in een (overheids-) organisaties met minimaal 1000 medewerkers.
 • Een proactieve, autonome verbinder.

Competenties

 • Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • In staat om snel kunnen op te doen en deze ook weer te delen.
 • Selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen.
 • Maakt onderscheid tussen hoofden bijzaken.
 • Brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie.
 • Legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken.
 • Onderscheidt oorzaak en gevolg.
 • Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken.
 • Adviesvaardigheden. Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Type dienstverband
Voltijds, Tijdelijk
Werklocatie
Groningen, Groningen, Nederland
Baan voordelen

group of people watching on laptop
Photo by Fox on Pexels.com

Geplaatst op:
20 mei 2023

Bedankt voor je sollicitatie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!