Vacature titel
24-05 Formatie en functiespecialist Den Haag 9 mnd 36 uur
Geldig tot
24 mei 2023
Beschrijving

Project

Voor het actualiseren van het functiehuis is deskundige capaciteit nodig op het gebied van functie

beschrijven en wegen. Veel functies moeten opnieuw beschreven worden en in het FGR worden

ingepast. Dit betekent dat er gesprekken gevoerd moeten worden met leidinggevenden en

functiehouders. Hierbij moet een onafhankelijk oordeel gegeven kunnen worden om de informatie

op waarde te schatten. De betreffende adviseurs moeten ook de samenhang tussen de functies en

een logische indeling in organisatiestructuur kunnen aanbrengen of op zijn minst kunnen

identificeren. Vanwege de aard van de werkzaamheden is veel vertrouwelijk of geheim. Dit

betekent dat de adviseurs weinig mogelijkheid hebben tot externe ruggespraak en aangewezen zijn

op eigen deskundigheid. Er moeten ook nieuwe functies beschreven worden waar nog geen

beschrijving voor bestaat. Daarnaast is het belangrijk dat deze specialisten hun kennis

overbrengen op de HR professionals binnen de organisatie en in voorkomende gevallen ook aan de

leidinggevenden.

Verantwoordelijkheden

Opdrachtomschrijving

 • Advieswerkzaamheden m.b.t. organisatie-inrichting, reorganisatieadvies en  organisatieonderzoek bij onze opdrachtgevers zoals departementen, uitvoeringsorganisaties en Hoge Colleges van Staat.
 • Advieswerkzaamheden m.b.t. implementatie, beheer en actualisering van het Functiegebouw Rijk.
 • Deelname aan rijksbrede opdrachten en benchmarks op het gebied van specifieke functies, functiegroepen of ontwikkelingen m.b.t. de inrichting van de rijksoverheid.
 • Advieswerkzaamheden m.b.t. het waarderingssysteem van de rijksoverheid.
 • Werkzaamheden m.b.t kennisdeling in het vakgebied.
Kwalificaties

Functie eisen

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

 •  Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis van en inzicht in de betekenis van ontwikkelingen binnen de rijksoverheid;
 • Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in de opvattingen over rol en positie van de rijksoverheid en het effect op de (flexibiliteit in de) inrichting van de organisaties en het HR-instrumentarium;
 • Kennis van de theoretische uitgangspunten van en vaardigheid in de toepassing bij de inrichting van de uiteenlopende typen organisaties;
 • Kennis van de doelen en opzet van het FGR en inzicht in de toepassing en toepasbaarheid;
 • Kennis van de raakvlakken tussen organisatie-inrichting en andere onderdelen van het organisatie- en strategisch personeelsbeleid van het Rijk;
 • Brede HR-kennis en kennis van scenario’s voor organisatieverandering;
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Aantoonbare ervaring met organisatie-inrichting bij verschillende organisaties.
Scholing

 Vaardigheden

 •  Ervaring met complexe organisatieopdrachten en de samenwerking met andere O,P en I-disciplines- en partijen;
 • Expert in vraagarticulatie en opdrachtformulering
 • Ervaring met de ontwikkeling van zowel de opdrachtnemersrol als opdrachtgeverschap vanuit de rol van een shared services organisatie;
 • Ervaring met het mee uitvoeren van organisatie-inrichtingstrajecten en de bijbehorende projectorganisatie en -plannen;
 • Ervaring binnen projecten van uiteenlopende P&O-opdrachten;
 • Vaardigheid in het helder en bondig rapporteren over en presenteren van de aanpak en bevindingen van opdrachten voor uiteenlopende doelgroepen

Competenties

 •  Innovatief handelen
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerkingsgericht
 • Analyserend vermogen
 • Plannen en organiseren
Type dienstverband
Voltijds, Deeltijds
Startdatum vacature
11-06-2023
Looptijd vacature
9 maanden
Industrie / Sector
Overheid
Werklocatie
Den Haag, Zuid Holland, Nederland
Baan voordelen

Contacten

Werktijden
normale werktijden
Geplaatst op:
20 mei 2023

Bedankt voor je sollicitatie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!