Vacature titel
07-05 Verzuimcoördinator Den Haag 24uur 12 maanden
Geldig tot
7 mei 2024
Beschrijving

Shared Service Center DJI

In deze functie treed je op als inhoudelijk specialist op het gebied van ziekteverzuim en in het bijzonder ten aanzien van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Je denkt actief mee over het verbeteren van de verzuimpreventie, signaleert knelpunten, adviseert over verbeteringen en acteert hier ook op. Tevens signaleer en adviseer je over het verzuimproces tussen alle betrokken partijen, zodat verzuimdossiers conform WVP zijn geactualiseerd. Ook lever je een bijdrage aan verschillende directie team rapportages en geef je adviezen waarmee we grip houden op ons verzuim of wat er nodig is om hier succesvoller in te zijn.

Verder adviseer en ondersteun je HR in de aanpak van het ziekteverzuim en treed je op als inhoudelijk deskundige voor de HR-adviseur en de casemanager. In nauwe samenspraak met de HR-adviseur ben je in deze functie inhoudelijk ook verantwoordelijk voor de behandeling van complexe verzuimcasussen. Daarnaast rapporteer je regelmatig over het verzuim binnen de organisatie en lever je managementinformatie die bijdraagt aan het nemen van weloverwogen beslissingen. Je neemt een actieve rol in het verbeteren van het verzuim- en preventiebeleid door trends en knelpunten te signaleren en hierop te anticiperen met passende interventies.

Verantwoordelijkheden

Je bent in staat om gesprekken te voeren met medewerkers en managers, waarbij je hen ondersteunt en adviseert in het kader van verzuim en re-integratie. Daarnaast draag je bij aan het vinden van passend werk binnen spoor 1, waarbij je rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker. Hierbij werk je nauw samen met externe partners (arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2 re-integratie).

Omschrijving afdeling

Dienst Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Dienst Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Dienst Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Kwalificaties

Bij Dienst Justis werken ruim 400 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

Als verzuimcoach werk je binnen Stafbureau Innovatie Organisatie (SIO). SIO is een afdeling van ongeveer 20 collega’s en is verantwoordelijk voor de (corporate) communicatie, HRM, bedrijfscontinuïteit (waaronder facilitair en beveiliging) en managementondersteuning. Deze stafafdeling heeft als doel de screeningsafdelingen te ondersteunen en zo bij te dragen aan het succes van Dienst Justis. Bij SIO wordt projectmatig werken steeds belangrijker en de projecten vragen in toenemende mate om een interdisciplinaire aanpak. Er is vraag naar een integrale aanpak waarbij samengewerkt wordt met verschillende expertises binnen en buiten SIO.

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Dienst Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Dienst Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Dienst Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Scholing

Dienst Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Functie eisen

  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding
  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Verzuimcoördinator en/of Casemanager Verzuim in de afgelopen 8 jaar.
  • De aangeboden kandidaat heeft een opleiding of training afgerond op het gebied van verzuim

Wensen

  • De kandidaat heeft een opleiding of training afgerond op het gebied van verzuim (b.v. de opleiding Casemanager regie op verzuim CROV of Register case- en care manager RCCM)
  • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met de ondersteuning en advisering van medewerkers en managers in het kader van verzuim en 1ste en 2e spoor re-integratie. In de afgelopen 8 jaar.
  • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het signaleren van knelpunten en het initiëren van verbetervoorstellen ten aanzien van het verzuim- en preventiebeleid.

Toelichting aantal uren:

Minimaal 16 per week / maximaal 24 uur er week

Toelichting startdatum:

zsm

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 7 mei 2024, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties

Type dienstverband
Deeltijds, Tijdelijk
Startdatum vacature
13-05-2024
Looptijd vacature
12 maanden
Industrie / Sector
Overheid
Werklocatie
Den Haag, Zuid Holland, Nederland
Baan voordelen

Contacten

Geplaatst op:
4 mei 2024

Bedankt voor je sollicitatie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!